Het laatste nieuws uit en over Franeker

(Helaas ben ik niet altijd op de hoogte van het laatste nieuws, mijn excuus daarvoor)

 

Bekijk voor al het nieuws over Franeker de website www.franekeradeel.nl of www.franekeractueel.nl

Eind 2012 en begin 2013 is er een einde gemaakt aan de oude panden aan de Vijverstraat en Sjeardemastraat. Een behoorlijke ingreep die enige maanden gaat duren.

Panden voorstraat (Sterne Slot)
Appartementengebouw "Sternse Slot" aan de Sjaerdemastraat te Franeker.

Binnenkort zou door Burggraaff Bouw BV de bouwaanvraag ingediend voor het appartementsgebouw "Sternse Slot" aan de Sjaerdemastraat te Franeker.

Helaas is dit zeer bekende bouwbedrijf in 2012 failliet verklaard.

Deze zeer ruime appartementen zijn schitterend gelegen in het hartje van Franeker. De woonvertrekken en de grote balkons zien uit op het beroemde Sternse Slotland. De balkons kunnen omgevormd worden tot een zonnige serrekamer. De appartementen krijgen elk twee parkeerplaatsen in de onder het gebouw gelegen parkeerkelder.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Franeker Zuid
                                                                                                        
In januari 2006 hebben de gemeente en de Commanditaire Vennootschap Franeker Zuid BV een overeenkomst getekend over de ontwikkeling van woon- en recreatiegebied Franeker Zuid.

Hoe ziet Franeker Zuid er uit?
In dit nieuwe woongebied is ruimte voor 625 woningen. Het plan kent een aantal woonbuurten te weten: Rietbuurt, Waterbuurt, Lanenbuurt en Bakenbuurt. In fasen zullen de woningen worden gerealiseerd. Het plan wordt gekwalificeerd als zeer hoogwaardig met veel groen en water. Bovendien is er een rechtstreekse verbinding met het Van Harinxmakanaal.

Wanneer?
Naar verwachting beginnen de bouwactiviteiten eind 2006 / begin 2007.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of heeft u belangstelling voor Franeker Zuid? Dan kunt u contact opnemen met de heer S. Sharif, tel. (0517) 380149.
Binnenkort volgt meer informatie over Franeker Zuid. Kijk ook de site http://www.franeker-zuid.com/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- (Leeuwarder courant) Akkoord over rondweg Franeker (Gepubliceerd op 17 november 2005, 16:58 -Laatst bijgewerkt op 18 november 2005, 14:10)

Gemeente en provincie zijn het eens over een zuidelijke rondweg bij Franeker. De klus van €12 miljoen moet in 2009 klaar zijn. De rondweg, bij het bedrijventerrein Kie, krijgt een viaduct over het spoor naar Harlingen. De nieuwe weg moet vooral de binnenstad van Franeker ontlasten van al het verkeer naar en van het zuiden. Provincie en gemeente betalen elk de helft.

- (Friesch dagblad)

vrijdag, 18 november 2005, Regio
 
Weg ten zuiden van Franeker krijgt viaduct en fietstunnel
Rondweg komt er eindelijk

Franeker – De rondweg om Franeker wordt eindelijk doorgetrokken. De weg ten zuiden van de stad gaat met een viaduct over de spoorlijn; voor fietsers wordt een tunnel aangelegd. De aanleg zorgt ervoor dat bedrijventerrein Kie zich kan ontwikkelen en de binnenstad verlost wordt van doorgaand verkeer. In 2009 moet alles klaar zijn.

Gedeputeerde Staten en het college van B en W van de gemeente Franekeradeel hebben na jaren van gesteggel met het ministerie van Verkeer en Waterstaat concrete afspraken gemaakt over de aanleg van de zuidelijke rondweg om de stad. Gedeputeerde Baas deed de plannen gisteren uit de doeken.
GS vraagt Provinciale Staten om een krediet van 4,3 miljoen euro om het project voor te bereiden. In totaal is er 12 miljoen euro mee gemoeid: gemeente en provincie betalen ieder de helft. Franekeradeel mag haar deel in termijnen aflossen. De weg wordt aangelegd door de provincie Fryslân. Naar verwachting wordt daar eind 2007 mee begonnen.
Het besluit is een doorbraak in de impasse waarin het project zich al enkele jaren bevond. Het nieuwe bedrijventerrein Kie ten zuiden van de stad, is straks eindelijk goed bereikbaar; totnogtoe wilden bedrijven zich er niet vestigen. Ook de ontwikkeling van de woonwijk Franeker Zuid is gebaat bij de aanleg van de rondweg.
De gemeente startte vijf jaar geleden al met de aanleg van de rondweg: de Frisiabrêge over het Van Harinxmakanaal werd in 2001 geopend. Op honderd meter na deze brug loopt de weg dood, omdat minister Peijs en de provincie het niet eens konden worden over de manier waarop de rijbaan de spoorlijn tussen Leeuwarden en Harlingen zou moeten kruisen.
De provincie had de minster gevraagd om een gelijkvloerse spoorwegovergang, omdat de aanleg van een tunnel of viaduct te veel geld zou kosten. Peijs weigerde, omdat een dergelijke overgang niet aan de veiligheidseisen voldoet.
Enkele varianten met een viaduct werden onderzocht. De aanleg van een viaduct met steile opritten en een afzonderlijke fietstunnel kwam als beste en goedkoopste alternatief uit de bus. Het voetpad langs de toekomstige weg, dat onderdeel uitmaakt van het Jabikspaad, komt ook over het viaduct te liggen. De provincie gaat nog bekijken of de aanleg van inhaalstroken op de weg haalbaar is.
De gemeente is erg gelukkig met de nieuwe plannen. ,,We hebben met smart op de realisatie van de rondweg gewacht. Het heeft al veel te lang geduurd”, aldus wethouder Miedema van Franekeradeel. Het verkeer in de binnenstad zorgt volgens hem voor irritaties en ongevallen. Hij gelooft dat de weg Franeker een economische impuls zal geven. ,,We verwachten veel van Kie als de rondweg klaar is.”
De bestemmingsplanprocedure wordt binnen enkele weken gestart en loopt door tot begin volgend jaar. Halverwege 2007 moet het definitieve ontwerp klaar zijn, waarna de schop eindelijk de grond in kan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Franekeradeel investeert 13,5 miljoen in schoolgebouwen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- De gemeente Franeker houdt haar inwoners regelmatig op de hoogte met het laatste nieuws. Bekijk voor meer informatie op hun site www.franekeradeel.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "It War fase 4". Jaren terug was er in het noorden en westen van Franeker veel weiland. Toch is dat de afgelopen jaar behoorlijk veranderd. Vele woningen zijn er bijgekomen, zie It War fase 4 voor meer informatie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Verder is www.burggraaffbouw.nl altijd druk bezig met Franeker, ondanks dat ze in het begin van deze eeuw vertrokken zijn van Franeker naar Leeuwarden. Bezoek hun pagina en bekijk daar NIEUWS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Wonen in het KENINGSPARK?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groetjes van Peter Wrekenhorst uit Franeker